16 Een mens, die van den weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.