19 Het is beter te wonen in een woest land, dan bij een zeer kijfachtige en toornige huisvrouw.