18 De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardigen, en de trouweloze voor de oprechten.