28 Een leugenachtig getuige zal vergaan; en een man, die hoort, zal spreken tot overwinning.