3 Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer.