2 Alle weg des mensen is recht in zijn ogen; maar de HEERE weegt de harten.