4 Hoogheid der ogen, en trotsheid des harten, en de ploeging der goddelozen, zijn zonde.