7 De verwoesting der goddelozen zal hen doorsnijden, omdat zij weigeren recht te doen.