8 De weg des mensen is gans verkeerd en vreemd; maar het werk des zuiveren is recht.