17 Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap;