2 En zet een mes aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijt;