33 Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken.