22 Want hun verderf zal haastelijk ontstaan; en wie weet hun beider ondergang?