21 Mijn zoon! vrees den HEERE en den koning; vermeng u niet met hen, die naar verandering staan;