20 Want de kwade zal geen beloning hebben, de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden.