17 Spaar uw voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van u worde, en u hate.