22 Want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen, en de HEERE zal het u vergelden.