23 De noordenwind verdrijft den regen, en een vergramd aangezicht de verborgen tong.