25 Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel.