10 De groten doen een iegelijk verdriet aan, en huren de zotten, en huren de overtreders.