9 Gelijk een doorn gaat in de hand eens dronkaards, alzo is een spreuk in den mond der zotten.