8 Gelijk hij, die een edel gesteente in een slinger bindt, alzo is hij, die den zot eer geeft.