23 Brandende lippen, en een boos hart, zijn als een potscherf met schuim van zilver overtogen.