25 Als hij met zijn stem smeekt, geloof hem niet, want zeven gruwelen zijn in zijn hart.