26 Wiens haat door bedrog bedekt is, diens boosheid zal in de gemeente geopenbaard worden.