28 Een valse tong haat degenen, die zij verbrijzelt; en een gladde mond maakt omstoting.