3 Een zweep is voor het paard, een toom voor den ezel, en een roede voor den rug der zotten.