4 Antwoord den zot naar zijn dwaasheid niet, opdat gij ook hem niet gelijk wordt.