5 Antwoord den zot naar zijn dwaasheid, opdat hij in zijn ogen niet wijs zij.