26 Velen zoeken het aangezicht des heersers; maar een ieders recht is van den HEERE.