4 Een koning houdt het land staande door het recht; maar een, die tot geschenken genegen is, verstoort hetzelve.