6 In de overtreding eens bozen mans is een strik; maar de rechtvaardige juicht en is blijde.