5 Een man, die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor deszelfs gangen.