2 Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.