5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.