4 En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.