7 Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade.