11 Daar is een geslacht, dat zijn vader vervloekt, en zijn moeder niet zegent;