12 Een geslacht, dat rein in zijn ogen is, en van zijn drek niet gewassen is;