13 Een geslacht, welks ogen hoog zijn, en welks oogleden verheven zijn;