1 De woorden van de koning Lemuel; de last, maarmede zijn moeder hem onderwees.