3 Geeft aan de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen.