12 Gimel. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens.