13 Daleth. Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen.