11 Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.