13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven.