14 Kom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen.