15 Verwerp dien, ga er niet door; wijk er van, en ga voorbij.