23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.