22 Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.